//

Εκπαιδευτικά Βίντεο για πωλητές:

Πως να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα ως πωλητής.

Πως να κάνετε τις γενικές ρυθμίσεις του καταστήματός σας.

Πως να ρυθμίσετε τα κόστη των αποστολών σας.

Πως να κάνετε τις ρυθμίσεις πληρωμών σας.

Πως να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.

Main Menu