//

Πολιτική Πνευματικής ιδιοκτησίας:

Ανώνυμο σχέδιο 26

Πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σκοπός αυτής της πολιτικής πνευματικής ιδιοκτησίας είναι να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και να εδραιώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση πνευματικού υλικού στο marketplace μας. Επικροτούμε την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά ταυτόχρονα σεβόμαστε τα δικαιώματα των δημιουργών και τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

  1. Πνευματικά Δικαιώματα:

  • Όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που δημοσιεύεται στο marketplace παραμένουν στους δημιουργούς του. Οι χρήστες πρέπει να σέβονται αυτά τα δικαιώματα και να μην παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία άλλων.
  • Αναγνωρίζουμε τα πνευματικά δικαιώματα όλων των μορφών πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες και αποκλειστικά δικαιώματα.

2. Αναφορά και Απομίμηση:

  • Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν την πηγή και τον δημιουργό του πνευματικού υλικού που χρησιμοποιούν στο marketplace.
  • Απαγορεύεται η πώληση ή η διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

3. Αναφορά παραβιάσεων:

  • Οι χρήστες που πιστεύουν ότι οι πνευματικά δικαιούχοι τους παραβιάζονται μπορούν να υποβάλουν μια αναφορά στην ομάδα υποστήριξης του marketplace μας στο support@sxediomodas.gr.

Θα ανταποκριθούμε γρήγορα σε αναφορές παραβίασης και θα αναλάβουμε τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του παραβιαστικού περιεχομένου από το marketplace.

4. Συνεργασία με τους δημιουργούς:

  • Θα προωθούμε την ανάπτυξη και την υποστήριξη των δημιουργών στο marketplace μας.
  • Θα παρέχουμε επιλογές για την προβολή και πώληση του πνευματικού τους υλικού, τηρώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματά τους.

Αυτή η πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκειται σε αλλαγές και προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του marketplace και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενθαρρύνουμε όλους τους χρήστες να τηρούν αυτήν την πολιτική και να σεβαστούν τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων.

Main Menu